Göteborg

15 mar 2014 till 31 dec 2014
Krumt

Ekonomi


Frispel
100 000 kr


Kontakt

SmartSe AB
Anna Bergström
0723762345
anna.bergstrom2@gmail.com

Idé Projektet syftar att utveckla en installationsbaserad föreställning där rummet är utgångspunkten. Här vill vi utmana rummets identitet för att ge publiken en unik upplevelse. För oss ligger fokus på researchprocessen då utvecklandet av verket är experimenterande och skapandet sker under ett 5 veckor långt residens på Atalante, april- maj 2014. Det är viktigt att ta in rummet och låta våra beslut påverkas av de förutsättningar rummet ger oss. Därav är samarbetet med Atalante av yttersta vikt. Av frispel söker vi därför stöd för att kunna fokusera på den kreativa processen. Vi vill därefter dela med oss av processen via ett interaktivt konstverk som kommer att visas i Göteborg och i Västra Götalands region. Faktisk plats för verket är deras lägenhet som befinner sig ovanför själva scenen. Uttrycket är interdisciplinärt och kommer att växa fram under den tid som residenset pågår. Vi använder oss av medium som kropp, rörelse, film, ljud och installationskonst. Inom dessa kommer vi även att undersöka analoga tekniker för film och ljud, för att skapa den textur och känsla av den mänskliga närvaron som kroppen i rummet uttrycker i sin taktila icke-perfektion. Vi utmanar också rummets befintliga ytor genom att t.ex. använda oss av garderober och skåp och interagerar med publiken på olika sätt. Tillgänglighet Likt Marina Abramovic jobbar vi också med att vilja ge publiken en interaktiv upplevelse som påverkar flera sinnen och tar oss mellan det vi ser, känner och hör. Andra inspirationskällor är Pina Bausch (för hennes förmåga att manipulera rummet i samspel med det kroppsliga uttrycket), Ron Mueck (för hans arbete med installation och proximitet till åskådaren), Roy Andersson (för hans arbete med bildkomposition som innefattar den fysiska rörelsen). Genom att fokusera på textur i bilden, ljudet och formen vill vi skapa ett verk som man kan ta till sig trots nedsatt fysik förutsättning. Det ska finnas något där för alla sinnen för varje individ att ta till sig och ta med sig därifrån. Genom att arbeta utanför det traditionella scenrummet, och med en form som vill upplösa genrer, hoppas vi tillsammans med Atalante kunna skapa en plats där även de som inte brukar besöka scener för danskonst kan känna sig välkomna. Vi hoppas också kunna uppmärksamma kringboende att konstnärlig verksamhet sker i deras trappuppgång eller närområde. Utveckling Krumt är ett föränderligt verk som utmanar dess form och innehåll genom att ta det till andra spelplatser i regionen. Där vill vi fortsätta att utforska olika sorters rum som inte är traditionella scenrum. Lägenheten kontra lagerlokaler, gallerier och rum där vi kan utmana proximiteten till vår publik och kan gå mellan extremiteter från att vara väldigt nära i lägenheten till att komma långt ifrån som i en lagerlokal. Vi har inlett samarbeten med bland annat Lokstallet under Live art Strömstad, Kulturlagret, Göteborg, och Ställbergs Gruva, Kopparberg. Vi har även inlett diskussioner med bland andra Nordiska Akvarell Museet, Tjörn, och Not Quite, Fengersfors. Genom att söka oss till olika spelplatser är ytterligare ett försök att nå ut till en bredare publik i olika åldrar samt tillgängliggöra verket för en publik med olika fysiska förutsättningar. Konstnärer Anna Bergström och Karolin Kent är Göteborgsbaserade konstnärer som arbetar med visuell konst och performance där kroppen är ett centralt medium för uttrycket. Båda är utbildade på Laban, London, och har tidigare medverkat i flertalet projekt tillsammans både under och efter utbildningstiden. Senast i Sonia Boyce verk Move som visas under Göteborgs Internationella Konstbiennal (http://vimeo.com/74520492 Lösenord: SoniaMove). Genom att inleda ett samarbete vill Anna och Karolin mötas med olika konstnärliga uttryck och erfarenheter i ett utforskande av gemensamma frågor. De vill utveckla både sitt eget konstnärskap och det gemensamma samarbetet. Anna Bergström Dansare, danskonstnär och pedagog utbildad på TrinityLaban Conservatoire of Music and Dance och Gotlands Dansutbildningar. Anna har bland annat jobbat med Candoco Dance Company, Frauke Requardt, h2dance, Danskompaniet Spinn, Göteborgs Konstbiennal, Eva Ingemarsson m.fl. I hennes skapande ligger fokus och hjärta i det integrerade och interdisciplinära arbetet där olika människor och konstformer möts. Tidigare har hon bl.a. skapat verken Body Interrupted, This is how I become mute och I mellanrum. I mellanrum skapades under Annas tidigare residens i Atalantes lägenhet som ägde rum under våren 2013. Verket var mycket omtyckt då alla 12 föreställningarna var utsålda. Det gjordes även ett reportage i Kulturprogrammet Sverige, Svt 1. www.annaalci.tumblr.com/ Karolin Kent är en frilansande performance artist & visuell konstnär som för närvarande är baserad i Göteborg. Efter avslutade studier på Trinity Laban, London 2011, har hon presenterat konstnärliga verk inom performance, film och fotografi i Europa, Asien och Latinamerika. Som fri utövare samarbetar hon med olika parter nationellt och internationellt. Med långsiktigt mål att integrera konst i olika sociala sammanhang har hon påbörjat detta arbete i Sverige och Indien. Här fokuserar hon på arbete med socialt marginaliserade individer. Just nu verksam i ett flertal konstnärliga samarbeten i Göteborgs stad (Teater Trixter, Okimono, Gustav Lejelind) och internationellt (Sarah Armstrong, Meher Awachri). www.karolinkent.se Genomförande och Metoder • Koreografisk research sker under ett residens på Atalante. Stor vikt läggs på research processen för att ge tid och utrymme för en dialog och låta ett konstnärligt uttryck växa fram. Därmed vill vi inte bestämma för mycket i förväg då det snarare kan låsa processen än att öppna upp den för olika möjligheter under processens gång. • Via dialog och laborerande med material baserat på litterär-, rörelse- och visuell- research utforskar vi platsen och dess möjligheter. • Varje rum vi möter kräver sin egen tid och utforskning för att vi ska hitta en plats för verket i varje unikt rum. • Verkets uttryck består av kropp, rörelse, ljud, visuell- och installationskonst. • Vi inspireras av metoder av utövare som performance artisten Marina Abramovic (för hon ger publiken en interaktiv upplevelse som påverkar flera sinnen), Pina Bausch (för hennes förmåga att manipulera rummet i samspel med det kroppsliga uttrycket), Ron Mueck (för hans arbete med installation och proximitet till åskådaren), Roy Andersson (för hans arbete med bildkomposition med den fysiska rörelsen) • Marknadsföring sker vid sociala nätverk, affischering, inbjudningar, samt press. Vi använder oss även av visuella former av marknadsföring såsom foto och film. Atalante står för publicering i sitt programblad och på sin hemsida samt spridning i sociala medier och press. • Vi samarbetar med produktionsbolaget SmartSe som står för all finansiell administration. Projektets mål/Förväntade Resultat/ Resultat spridning • Genomföra residenset genom att ge god tid till researchprocessen för att sedan dela med oss av processen via ett interaktivt konstverk. • Utforska hur man kan arbeta interdisciplinärt där rörelse och kropp kan interagera med andra medier. • Utveckla vårt samarbete. • Via interdisciplinärt arbete hoppas vi nå ut till en bred publik i olika åldrar. • Tillgängliggöra verket för en publik med olika fysiska förutsättningar. • Vi vill utmana svensk scenkonst och ifrågasätta normer inom konstvärlden. • Nå ut till Göteborgs stad och Västra Götalands regionen. Förhoppningsvis vidare i Sverige och internationellt. • Väcka medvetenhet för kringboende att konstnärlig verksamhet sker i deras trappuppgång. Tidsplan • 15 mars – 1 april 2014- Förberedelser • 1 april - 7 maj - Marknadsföring • 1 april - 7 maj 2014 - Residens på Atalante • 7, 9,10 april – Föreställning totalt 6 föreställningar • 11 maj - Rivning av installation • maj- december 2014 – Turné, i regionen, och vidareutveckling av verket. • januari 2015 - Redovisning av projekt • 31 januari - Inlämning av projektredovisning

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta