Göteborg

Kameran som ett verktyg för att synliggöra barns erfarenheter från krig

Ekonomi


Frispel
142 000 kr

Egna medel

8 000 kr

Barn behöver trygghet och friheten att leka för att utvecklas och stimuleras. När detta förstörs på  grund av krig och flykt så övergår tryggheten till att istället tvingas överleva. Upplevelser av krig, våld, misshandel och tortyr bidrar frekvent till att barnen blir traumatiserade för resten av deras liv. De bär med sig de hemska bilderna av vad de har sett och plågas ständigt av sina minnen. I samarbete med akademin Valand och forskaren Henry Ascher i Sverige samt forskare inom psykologi Salah Sidiq i södra Kurdistan (Irak) har jag i detta projekt valt att arbeta med krigsdrabbade barn och kamerans roll som ett verktyg för dem att fä synliggöra deras erfarenheter och situation från krig och flykt.