Göteborg

22 maj 2014 till 25 maj 2014
Gothenburg Independent Film Festival

Ekonomi


Frispel
100 000 kr


Kontakt

Film För Fred
Mohamad Algabry
0761662080
hamodi_gabry@hotmail.com

PROJEKTBESKRIVNING FÖR GOTHENBURG INDEPENDENT FILM FESTIVAL Maj 2014

Gothenburg Independent Film Festival Gothenburg International Independent Film Festival är en nystartad filmfestival för oberoende filmskapare som ska arrangeras av Film För Fred. Festivalen vill på ett kulturellt och konstnärligt sätt uppmärksamma och upplysa om frågor rörande miljö, rättvisa och fred och på detta sätt göra det möjligt för publik, organisationer och unga oberoende filmskapare att träffas och samarbeta kring dessa frågor.

Filmfestivalen kommer att vara en film forum för unga oberoende filmskapare från Sverige och utomlands. Vi vill bilda en plattform/mötesplats för dessa personer att mötas för utbyte av erfarenheter och framtida utveckling. Festivalens mål är: Visa ca 70 korta-och långa filmer som uppmärksamma frågor rörande miljö, fred och rättvisa under 4 dagar Presentera ett antal unga filmskapare från Sverige och andra länder som har gjort film rörande miljö, fred och rättvisa. Ha diskussion om filmer under festival dagen och dess specifika ämnesområde tillsammans med relevant expertis. Skapa en mini film festival för barn under en halv dagen med workshop, filmvisning och prisutdelning, för att uppmuntra barn genom dessa frågor. Ha informationsmöten om/presentera olika välgörenhet organisationer. Ha en dag workshops och seminarier Genomföra mer fria träffevenemang under dessa tre dagar som syftar till att låta besökarna träffas och skapa nätverk. Att ha över 2,000 besökare till festivalen Generera flertal samarbeten Den övergripande målbilden för festivalen är att skapa en plats där det finns tanke- och manöverutrymme för deltagarna att angripa frågor rörande miljö, fred och rättvisa genom film och strukturer som kan upplevas som kvävande och paralyserande. Vi vill också att den här festivalen ska återkomma varje år i Göteborg.

1. UPPDRAGSTAGARE Föreningen Film För Fred

2. BAKGRUND Film För Fred är en ideell film-och konstförening som skall fungerar som ett nätverk där vi utför projekt för att värna om fred, jämställdhet och miljö.

Syftet med föreningen är att vi vill utvecklas inom film, foto och konst genom att utföra projekt där vi tillsammans hjälps åt. Alla är välkomna oberoende på kunskap, ålder osv. Det enda önskemålet vi har av våra medlemmar är att de vill lägga engagemang och tid på att skapa och tillsammans utvecklas. I mitten av 2012 startade vi tillsammans med några ungdomar föreningen Film För Fred. En ideell förening med syfte att fungera som ett nätverk för människor intresserade av film inom miljö, rättvisa och fred för att skapa olika projekt tillsammans. Sedan dess har vi jobbat med några stora och små projekt. Hittills har vi gjort klart några kortfilmer och en lång dokumentär film (The Seeds) som vann ett pris i Tehrans International independent festival. Den visades även under invigning i ARF och i tv kanalen Presstv. Under våra filmproduktioner har vi haft flera ungdomar mellan 12-25 som har deltagit i filmproduktioner både bakom kamera som scripta, ljud, producent eller dokumentation av produktioner och samt framför kameran som skådespelare eller statist. Kortfilmer som bl.a ”Hawa”, ”Till Varje Pris” och ”Den levande skogen” är bra exemplar av dessa produktioner. Just nu har vi några flera filmprojekt på gång. Vi har även kunnat arrangera några filmvisningar och en dag mini film festival för den internationella kvinnodagen där återigen en del unga volontärer har varit delaktiga för att tillsammans arrangera festivalen. Själva driftkraften bakom iden till föreningen är att vi känner att i dagens samhälle befinner vi oss i en tid där mänsklighetens framtid hotas av uppkommande faror så som miljöförstöring, fattigdom och krig. En allt svartare bild målas upp av media med ekonomiska kriser, svält och krig som återkommande ingredienser. Då bilden till stor del präglas av rädsla tappar allt fler människor hoppet om att det går att göra någonting åt det. Vi vet mycket väl att samhället inte styrs av logiken, utom det är känslorna som i själva verket är drivkraften. Vi tror att en vision och nätverk måste skapas. Vi i film för fred tycker att vi behöver en ny typ av festival som kan vara en film-och nätverks forum för unga självständiga filmskapare. Med dessa tankar i bakgrunden och genom kontakter med ungdomar från andra länder kom vi på iden att skapa en plattform och en film forum för unga filmskapare, aktivister och organisationer som är intresserade av miljö, rättvisa och freds frågor. Plattformen ska fungera som ett möte plats för utdelningen av olika idéer, inspiration och framtida samarbete för att skapa nätverk och vision för en bättre framtid. 3. SYFTE Festivalens huvudsakliga syfte är att genom arrangemangen lyfta och höja medvetandet kring komplexa frågor om miljö, rättvisa och fred och stimulera deltagarna och besökaren till att engagera sig mer. Vi menar att den unga filmskaparen är aktörer på den gemensamma arenan och vi vill genom festivalen visa hur filmskaparen kan bli en aktiv snarare än en passiv kraft i samhället. Festivalen syftar också till att för en bredare publik synliggöra seriösa unga independentfilmskapare med alternativa filmer och historier, berättartekniker och bakgrunder. Festivalen skall också erbjuda en kontaktyta och vara en plats för möten, idéutbyten och grogrund för framtida samarbeten mellan unga filmskapare, organisationer och publik. 5. MÅLGRUPP Målgruppen är Oberoende unga lokala, nationella och internationella filmskapare Personer i/och organisationer som på något sätt arbetar med social utveckling (exempelvis inom Staden vi vill ha, ARF, ABF, Kulturungdom, Globala Studier, Aktiv Demokrati, Jordens vänner, Svenska kyrkan etc), och Enskilda aktivister från olika stadsdelar i Göteborg. Allmänheten och andra ungdomar som har ett djupt intresse för miljö, fred och rättvisa frågor genom films ramen. Vår huvudmålgrupp som är unga under 25 ska givetvis vara en del av det här projektets genomförande genom att vara med och titta på filmer och röstning på de utvalda för visning i festivalen, affischering och annonsering av festivalen och andra uppgifter under visnings dagar som volontärs arbetare eller delta i festivalen som en ung filmskapare och få möjligheten att visa sina filmer och komma i närmare kontakt med publiken. Vi kommer också att ha workshops för unga och barn i samarbete med Göteborgs Universitet för att lära sig filma. 6. PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR det som behövs för att genomföra festivalen.

1.UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR: Mikrofon, ljus och ljud system för panel och filmvisningar. Datorer och skrivare. Film utrustning för dokumentationen av festivalen.

2. PERSONAL OCH VOLONTÄRER: ”Förutom projektgruppen behövs personer som kan fylla följande funktioner/positioner” Program värd. Ljud, ljus och projektor tekniker. Volontärer. Jury.

3. ARTISTER OCH KONSTNÄRER: Vi ska bjuda in unga artister för avslutningsfesten samt under visnings dagar.

4. AVSLUTNING FEST Eller GALA Vi behöver en lokal för avslutning festen som vi delar ut pris och diplom till vinnarna samt ha konsert och mat servering. alternativ lokalen är: Världskulturs museet. Folketshus- järntorget. Röhsska museet.

5. BOENDE: För ca 10 internationella gäster.

6. MAT TILL GÄSTER: Vi ska bjuda lunch, middag och eventuellt fika till våra internationella gäster under de 4 dagar som de kommer hit .

7. TRANSPORT: Vi behöver hyra en mini buss för transport av utrustning och gäster.

8. FLYG BILJETT : Flyg biljett för vissa gäster som blir inbjudna. WORKSHOPS OCH FÖRELÄSNINGAR: För olika konstprojekt och filmskapandet.

ORGANISATION OCH SAMARBETSPARTER Genom Utveckling Nordost har vi kommit i kontakt med Kulturatet. Sedan dess har vi samarbetat med projektbeskrivning och planeringen. Under fyra månader har vi gått igenom. Projektbeskrivningen och har vi gjort olika planeringar. Vår metod: Vi har planerat att genomföra projektet inom tre steg. Första steget är förstudier, då vi träffar olika organisationer och presenterar vår idé samt ha några mini film festivaler på en halvdag och visa olika typ av filmer inom vårt huvudtema och på så sätt kunna loka fler publik och kontakter. Andra steget är att vi arrangerar en film festival på mindre skala under 3 dagar och testa på hela konceptet att utvärdera. Tredje steget är den stora film festivalen. Sedan har vi börjat kontakta olika organisationer och föreningar som har visat intresse till projektet och de flesta kan hjälpa oss med en del av både sponsring och arrangemanget. Kulturungdom: Visat intresse att hjälpa oss ekonomiskt samt planering. Göteborgs Stad: Samarbetar och hjälper ekonomiskt. ABF: Visat intresse att hjälpa oss ekonomiskt samt med lokal. Folkets bio: Hagabion är intresserad av projektet och vi kommer ha visningarna där. Göteborgs Universitet: Kommer att samarbeta. Film Cloud: Kommer betala och hjälpa för arrangemanget av workshops. Röda korset: kommer att hjälpa med prisutdelningen av bästa filmer. Kvibergs kulturhus: Kommer hjälpa med arrangemanget av workshops. Film Centrum Väst: Visat intresse för planering och arrangemang. Globala Studier: Visat intresse för arrangemang. Utveckling Nordost: Visat intresse för arrangemang och har redan börjat samarbetet. Jordens vänner: Har visat intresse för arrangemang. Göteborgs film studios: Har visat intresse för lån av utrustning och lokal. Filmhögskolan: Har visat intresse för samarbete. Staden vi vill ha: Har visat intresse för samarbete. Aktiv Demokrati: Har visat intresse för samarbete. KMV: Har visat intresse att samarbeta. Occupy Sweden: Har visat intresse att samarbeta med oss. Medieverkstäderna: Har visat intresse att samarbeta med oss. Vi kommer att kontakta andra organisationer som är med i listan nedan. ARF (Anti rasistiska filmfestival) Doc loungh Green Peace Camera Center Light Center Scandinavium photo Kultur i väst - Film konsul Göteborg Company Kulturförvaltningen Kick Starter Sjömanskyrka Svenska kyrkan Film i väst Röhsska museet Världskulturmuseet Omställning Göteborg Jacob Wallenbergs stiftelse Samt andra media-och välgörenhet organisationer. 8. TIDSPLAN Filmfestivalen kommer äga rum på slutet av maj månaden 2014. I slutet av år 2012 började vi att jobba ideellt med förstudier för filmfestivalen som pågick ända fram till slutet av juni månaden 2013. Under våren 2013 har vi börjat med mini festivaler för att hitta och undersöka arrangemangen och publikens intresse. Under januari och mars månader 2014 kommer vi att göra research för att hitta filmskapare/filmer som passar i festivalens tema och bjuda in dem. Hitta och kontakta samarbetspartner. Hitta, kontakta och bjuda in personer som kan hålla workshops under festivalen. Välja filmer som ska vissas under festivalen. Planera och färdig göra ett program för festivalen. Marknadsföra festivalen. Hitta lokaler och utrustning Hitta boende, transport Under april och början av maj månaden 2014 kommer vi förberedda och Marknadsföra inför filmfestivalen. På slutet av maj kommer själva festivalen att äga rum i Göteborg, hagabion. Under juni månaden 2014 kommer vi att utvärdera festivalen. 9. MARKNADSFÖRING Hemsida: En hemsida som har all information angående festivalen, filmer som visas och andra nyheter. Sociala media: Vi har redan börjat informera om festivalen genom facebook, youtube och twitter. Affischering: Genom att dela ut flygbladen och hänga affischer i olika område i staden. Lokala media: Vi ska kontakta och bjuda lokala medier som t.ex tidningar. Samarbetspartners: Vår Samarbetspartners nätverk kommer att vara extra stöd för marknadsföringen. 10. UTVÄRDERING Projekten kommer att utvärderas genom undersökning av svar på frågor om festivalens mål måluppfyllelsen, arrangemang, planering och information i en utvärderingsformulär. Som kommer att delas ut till medlemmar i föreningen film för fred, publik, deltagare, samarbetspartners, under och efter festivalen. Vi kommer att skriva en rapport om undersökning och dra slutsatser på hur vi har lyckats med måluppfyllelsen genom festivalen. Peter Rundkvist från utveckling nordost Göteborg kommer också att utvärdera projekten och skriva en rapport.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta