Svenljunga

1 jan 2015 till 26 jan 2016
Estetiskt  sommarkollo

Ekonomi


Frispel
50 000 kr


Kontakt

Piraya film
Linda Sternö
0766-32 27 37
linda.sterno@gmail.com

Bakgrund: I augusti 2013 arrangerade vi ett estetiskt sommarkollo under en helg i Kalv skola. Runt 100 personer mellan 0-100 år besökte kollot. Syftet med kollot var att barn och verksamma konstnärer skulle mötas och arbeta tillsammans.

Läs mer om eventet här: https://www.facebook.com/EstetisktSommarkolloIKalv/timeline

Vi som tog initiativet till projektet var grundarna till Barnfilmskolan på Akademin Valand.

Läs mer om Barnfilmskolan här: http://www.barnfilmskolan.se/

http://www.akademinvaland.gu.se/forskning/Film-/aktuella-projekt/barnfil...

2015 vill vi göra Estetiskt sommarkollo igen i en expanderad version. Vision Visionen är att erbjuda en plats där barn möter etablerade professionella konstutövare i arbete inom olika områden och arbeta tillsammans under några dagar. Konstutövarna delar med sig av sin yrkeskunskap och genom barnens arbete får konstnären syn på sin utövning på ett nytt sätt. Det finns en glädje i att dela med sig och att se barn upptäcka det man själv ägnar sitt liv åt. En annan sida av vår vision är att erbjuda en plats där barn och deras föräldrar utövar och undersöker estetiska processer tillsammans. Många barn idag har flera aktiviteter per vecka, de går på dans; fotbollsträning och sånglektioner. Då sitter de vuxna och väntar. Vi vill skapa en mötesplats där vuxna och barn är aktiva tillsammans.

När vi gjorde estetiskt sommarkollo sommaren 2013 kom just familjer och deltog. I vissa stunder var både föräldrar och barn med tillsammans på workshops. I andra stunder var föräldrarna på en worskshop och barnen på en annan. Under sommarkollot utvecklades flera barn från att vara deltagare på workshops, alltså lärande, till att hålla egna workshops. Flera vuxna kom också på under sommarkollot att de hade något de ville dela med sig av och tog initiativ till det själva. Från start har tyngdpunkten på kollot legat på film. På Akademin Valand har vi tagit fram en unik pedagogik med kameran som verktyg för lärande, som vi tar med oss till kollot. Det är också lärare och studenter på Akademin Valand som är initiativtagare till sommarkollot. På kollot under sommaren 2013 byggde vi upp en greenscreen-vägg på skolgården, en camera obscura i en lekstuga och en fullt utrustad biograf i skolans annex, där vi tittade på barnens filmer flera gånger per dag. Under kollot färdigställdes 23 filmer av barnen.

Film dominerar, men vi kommer även att bjuda in andra konstnärer att arbeta med barnen; dansare, lerskulptörer, en kock, bagare, dramapedagoger, skådespelare, maskmakare, skådespelare och stuntmän. I visionen ingår också att barn från stads- och landsbygd ska mötas. Ambitionen är att ta med sig barn från Göteborg till Kalv skola. Vi skulle vilja få en spridning på barnen så att de kommer från olika stadsdelar i Göteborg. Vi kommer att anstränga oss för att få med oss barn och familjer från Angered, Bergsjön och Hisings Backa såväl som från innerstad i Göteborg. För att förbereda detta kommer vi bland annat att ha utbyte mellan två förskolor under våren; en i Masthugget och en i Angered. Vi arbetar kontinuerligt med särskolebarn i Biskopsgården och med nyanlända barn på Introduktionsenheten i Bergsjön så vi har goda grunder att etablera idén. När vi genomförde sommarkollot 2013 kom många lokala barn och vuxna från Kalv med omnejd och deltog i workshopen. Det visade sig att de uppskattade att det hände något i Kalv skola. Med lite bättre framförhållning och med engagemang från Svenljunga kommun kan vi nu marknadsföra evenemanget på ett helt annat sätt, speciellt som sommarkollot är etablerat och människor i bygden vet vad det innebär med erfarenhet från 2013. Kalv Skola Idén till sommarkollot uppstod i mötet med Bob Kelly som äger Kalv skola. Han kontaktade oss och frågade om vi hade idéer kring hur denna plats skulle kunna aktiveras med hjälp av konst. Han var ute efter ett projekt där flera konstarter kunde mötas, gärna under pedagogiska omständigheter.

Vi presenterade vår idé om ett sommarkollo där barn möter konstutövare och Bob blev mycket entusiastisk. Bob Kelly var en av initiativtagare till konstvideoloungen på Röda Sten. Han intresserar sig också för konst kopplat till hälsa. Bob äger skolan och upplåter den till aktiviteter som sommarkollot och musikfestivalen i Kalv om ligger tidigare i augusti och har blivit en viktig mötesplats för konstmusik. Skolan ligger nära en sjö med en camping. Man kan hyra kanoter och bada. Runt skolan är en stor asfaltsplan och en stor gräsplan. I kanten av planen ligger ett skogsparti. Inne i skolan finns en gymnastiksal, och två våningsplan med stora rum. Det finns ett fullt utrustat grovkök och ett mindre pentry. Det är säkert att släppa ut barnen på planen utanför huset. Det var mycket uppskattat från barnens sida att kunna röra sig så fritt utomhus.

Tidsplan och marknadsföring

Tidsmässigt ligger kollot som en kick-off inför skolstarten i slutet av augusti. Vi tänker oss att det är en långhelg - torsdag - söndag - då alla har kommit hem från semestrar och att sommarkollot är ett tillfälle att tacka av sommaren med sin familj. Under våren 2015 kommer förberedelser att göras. Vi kommer bland annat att göra workshops på Göteborg International Film Festivals Barnfestival, sprida information på BUFF i Malmö, på Tempo Film festival i Stockholm och hålla en workshop på Göteborgs Kulturkalas precis innan kollot för att rekrytera intresserade personer. Vi kommer också att väva in förberedelserna för kollot i den fristående kursen “Att lära barn filma” för förskolelärare och fritidspedagoger vi håller på Akademin Valand. Vi kommer också att ordna workshops för barn i olika stadsdelar i Göteborg. Vi kommer att träffa fritidspedagoger och förskolelärare i kommunerna i Kalvs närområde. 2013 var det lätt att väcka intresse för kollot i lokala media. Vi blev intervjuade av lokalradion och lokaltidningarna. De ringde även i somras och hörde efter ifall det blev kollo i år igen, men i år var vi så hårt belastade att vi inte hann med.

Praktikaliteter

Det är svårt att ta sig till Kalv från Göteborg. Vi planerar därför att chartra en buss som tar med sig barn och föräldrar. En del familjer kommer med bil. En viktig del av visionen är att det inte ska vara beroende av ekonomi att komma till kollot och att så mycket som möjligt ska vara gratis. En del av budgeten kommer att gå till bussen, en del av budgeten kommer att gå till att subventionera mat, en del av budgeten kommer att gå till att betala boende till pedagoger och till besökande familjer. Sist hyrde vi hela vandrarhemmet som ligger några kilometer bort och även alla stugor som ligger i anslutning till campingen. Många familjer bodde också i skolan på madrasser, vilket blev ett spännande äventyr för barnen.

Mångfald

Vi tänker på mångfald ur aspekterna: Landsbygd, förort, innerstad. I och med att vi eftersträvar mångfald i var deltagarna bor, kommer vi åt mångfald i sociokulturellt perspektiv, etniskt och kulturellt perspektiv. Alla åldrar/ generationer möts och skapar ihop; vi satsar på att barn möter vuxna. Vi kommer också att pröva att locka seniorer till kollot genom att uppmuntra far- och morföräldrar att komma med. På Akademin Valand är vi med i ett forskningsprojekt som handlar om generationsmöten under våren 2015. Projektet handlar om att barn och seniorer i åldern 65-90 år gör film tillsammans. Där kommer vi också att försöka rekrytera deltagare till kollot. Vi eftersträvar även mångfald i konstnärliga uttryck och verktyg. På senaste sommarkollot hade vi med oss 5 filmpedagoer, en animationspedagog, en stjärnkock, en dansare, en bagare och en lerkonstnär. Alla aktiviteter var mycket uppskattade och det var en produktiv och energisk aktivitet. Bland annat färdigställdes 23 filmer av barnen på tre dagar. Långsiktig vision och hållbarhet Vår vision är att arbeta fram ett fungerande återkommande koncept. På sikt skulle kommuner som är intresserade av att delta kunna skicka en familj varje år. I visionen ingår givetvis att hitta en form där sommarkollot blir självförsörjande, med delfinansiering från alla kommuner som skickar deltagare. Kollot ska vara gratis för deltagarna själva, det är en viktig aspekt. De som arrangerar kollot behöver kunna få betalt. Vissa pedagoger kommer att ställa upp gratis för att de vill bidra, men de som arbetar länge i förberedelser och marknadsföring måste kunna få lite betalt. Just nu arrangeras allt från Göteborg, men på sikt vore det önskvärt att etablera ett samarbete lokalt i Kalv så att arrangemanget drivs både från storstad och landsbygd konsekvent. All mat och alla produkter köps in lokalt i närområdet kring Kalv skola. En stor del av tekniken kommer från Akademin Valand. Spridning Tanken är att filmerna och de arbeten som produceras ska visas efter sommarkollot. Viktiga visningsarenor kommer att bli Kulturnatta i Göteborg, Filmfestivalen junior i Stockholm, Novemberfilmfestivalen, Göteborgs International film festivals barnfestival och specialarrangerade visningar i närområdet kring Kalv.

Visa på karta