Skövde
Västgöta - Dals RPG Distrikt

Erhåller medel från

2015

Organisationsbidrag
22 905 kr


Kontakt

Sten Engström
0511-81545
stenengstrom@swipnet.se

Sten Engström
Parkgatan 15
540 16
Timmersdala

Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG

Som pensionär eller anhörig har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa Dig.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.

Visa på karta