Göteborg
Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

Erhåller medel från

2015

Organisationsbidrag
142 807 kr

2014

Organisationsbidrag
127 948 kr


Kontakt

031 - 19 83 10
kansliet@usf.se

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta
Lundgatan 1
416 61
Göteborg

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta startade sin verksamhet med seglarläger redan 1964. Lägren bedrivs idag på ön Vitsgarn i Stockholms södra skärgård, på Assögården i norra skärgården (endast för astma- och allergi handikappade elever) och Förbundets västra distrikts regi i Göteborgs skärgård.

Visa på karta