Göteborg
Sverigedemokratisk Ungdom Väst

Erhåller medel från

2015

Organisationsbidrag
179 303 kr

2014

Organisationsbidrag
121 055 kr


Kontakt

Robert Johansson
0703-83 64 82
robert.jansson@sverigedemokraterna.se

SDU Väst
Box 300 36
400 43
Göteborg

Sverigedemokratisk ungdom är ett demokratiskt socialkonservativt ungdomsförbund med nationalistisk grundsyn. Vår konservativa idé bygger på strävan efter en nation präglad av de värden som länge varit vägledande i Sverige. Vi ser därför ett återupprättat folkhem som den viktigaste grundstenen i återbyggandet av en välmående nation.

Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU verkar som en sektion inom moderpartiet. Framförallt är ungdomsförbundets uppgift att förbereda unga människor för att bli framtida sverigedemokratiska politiker.

Visa på karta