Skara
Svenska Kyrkans unga i Skara stift

Erhåller medel från

2015

Organisationsbidrag
142 290 kr

2014

Organisationsbidrag
193 424 kr


Kontakt

Jonas Liljeblad
0511-26215
jonas.liljeblad@svenskakyrkan.se

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
Box 263
532 23
Skara

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som genomsyrar hela vår verksamhet.

Visa på karta