Vänersborg
SPF – Sveriges pensionärsförbund Norra Älvsborg

Erhåller medel från

2015

Organisationsbidrag
125 400 kr


Kontakt

c/o Gunnel Jende
0303-33 74 01/070-433 63 55
spf.norraalvsborg@swipnet.se

c/o Gunnel Jende
Vallgatan 28
462 31
Vänersborg

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 820 föreningar och 27 distrikt.

Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.