Göteborg
Regional SIOS Västra Götaland

Erhåller medel från

2015

Organisationsbidrag
200 000 kr


Kontakt

031 - 774 31 50
regional.sios@abf.se

ABF Västra Stadsdelarna
421 44
Västra Frölunda

Regional SIOS – Västra Götaland är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för etniska föreningar som är verksamma inom Västra Götalandsregionen.

Regional SIOS – Västra Götaland består av föreningar som tillhör riksförbund som är anslutna till Central SIOS samt andra lokala föreningar som är verksamma inom Västra Götalandsregionen.

Dessa organisationer är till antalet över 70 och med över 16.000 medlemmar. I vår verksamhet samarbetar vi med andra organisationer och institutioner samt demokratiska krafter i Göteborg, Västra Götalandsregionen samt i övriga Sverige och verkar för ett mångkulturellt, demokratiskt, jämlikt och rättvist samhälle för alla bosatta i Sverige.

Visa på karta