Borås
OGT-NTO Juniorförbund Älvsborg

Erhåller medel från

2014

Organisationsbidrag
63 641 kr


Kontakt

033 - 10 32 72
alvsborg@junis.org

Kasernvägen 6
504 31
Borås

Det här är Junis
IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, står för en verksamhet där barn kan vara barn. Våra medlemmar är mellan 7 och 14 år gamla. I Junis värnar vi om drogfrihet, demokrati, internationell solidaritet och mänsklig miljö. Men framförallt vill vi skapa en meningsfull fritid för barnen, en plattform där lek, skratt, utmaningar och spänning är självklara ingredienser.

Drogfrihet
Alla barn har rätt till en drogfri uppväxt. I Junis får barnen göra skojiga saker i en trygg och drogfri miljö. Ingen som är med i Junis använder alkohol eller andra droger ? istället tar man avstånd från droger och andra gifter som man blir berusad av. Som medlem i Junis får ditt barn större kunskap om olika droger och hur de skadar kroppen.

Demokrati
I föreningarna är juniorerna med och fattar beslut. Då tränas de i demokratins spelregler och har lättare att som vuxna engagera sig i samhällsfrågor. Barn och ungdomar med inflytande trivs och utvecklas bättre.
IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer med 16 000 medlemmar i 23 distrikt.

Visa på karta