Ny Generation Västra Götaland

Erhåller medel från

2015

Organisationsbidrag
117 904 kr

2014

Organisationsbidrag
120 010 kr


Kontakt

Petrus Edvardsson
018-13 41 10
petrus@nygeneration.se

Att. Petrus Edvardsson
Lägerhyddsv. 3
752 37
Uppsala

Ny Generation är en helt fristående, allkristen ideell förening, där den huvudsakliga verksamheten sker i och genom dess självständiga lokalavdelningar (skolgrupperna).

Riksorganisationens uppgift är att ge stöd, råd och hjälp åt det lokala arbetet.
Högsta beslutsfattande organ är årsmötet, där en demokratiskt vald representant från varje lokalavdelning har rösträtt.
Ny Generations stadgar och rutiner har utvecklats i samråd med svenska Ungdomsstyrelsen.

Visa på karta